Печати

Брусените запченици се долготрајни и овозможуваат ефикасно и лесно функционирање. Кај нас можете да добиете ефикасни брусени запченици со различни спецификации и за различна употреба.

•    Минимум модул 0.5
•    Максимум модул 9 / минимум дијаметар 20 мм максимум дијаметар 700

grinding-gears-818655